Raport Miesięczny Fiskalny

Raport miesięczny z kasy/drukarki fiskalnej jest zbiorem raportów dobowych z danego miesiąca, za który wykonujemy raport, z podsumowaniem obrotu i podatku należnego w danym miesiącu, w rozbiciu na poszczególne stawki podatku zaprogramowane w urządzeniu fiskalnym.

Raport miesięczny należy wykonać ostatniego dnia miesiąca, po zakończeniu sprzedaży i wykonaniu ostatniego raportu dobowego w danym miesiącu.

Raport miesięczny musi być wykonany w formie pełnego raportu (nie może to być raport podsumowujący, skrócony).