Odliczenia za zakup kasy Drukuj Email

Co zyskuję kupując kasę fiskalna wcześniej?
Znalezienie odpowiedniej kasy z wyprzedzeniem, da nam pewność, że zdążymy z dopełnieniem wszelkich formalności i zachowamy prawo do skorzystania ze zwrotu (nawet 700 zł za każde urządzenie). 
Poza tym wcześniejszy zakup kasy fiskalnej pozwoli nam nauczyć się obsługi kasy w trybie szkoleniowym, a dłuższy okres szkoleniowy to mniej pomyłek i sprawniejsza obsługa urządzenia w przyszłości. 

Wysokość zwrotu na zakup kasy fiskalnej Podatnikom, którzy kupują kasę fiskalną po raz pierwszy, przysługuje odliczenie 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (do odliczenia uprawnia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). 
Podatnik może otrzymać zwrot za każdą zgłoszoną przed terminem powstania obowiązku fiskalizacji kasę fiskalną. Dlatego warto się zastanowić nad kasą rezerwową, gdyż po tym terminie nie będzie można skorzystać ze zwrotu. 

Należy pamiętać o tym, że kasa musi posiadać aktualną homologację Ministerstwa Finansów. 

Aby skorzystać ze zwrotu na zakup kasy, podatnik musi:

  1. przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania
  2. rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązującym terminie
  3. posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę
  4. w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokonać jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego